Rakije & Likeri Bilušić

PROIZVODNJA

Pečenje rakije se odvija u četiri koraka: priprema voća za fermentaciju, vrenje - alkoholna fermentacija komine, destilacija - pečenje rakije, i odležavanje - sazrijevanje rakije.

U pripremi voća za fermentaciju biramo svježe voce najviše klase i kvalitete. Za proizvodnju voćnih rakija mogu poslužiti sve voćne sirovine koje imaju dovoljnu količinu šećera koji će se tijekom procesa fermentacije pretvoriti u alkohol. Za dobru i kvalitetnu rakiju bez ostataka štetnih tvari otklanjaju se koštice iz plodova te se obavlja usitnjavanje plodova.

Postotak ukupnog šećera u voću je direktno proporcionalan količini etil-alkohola koji ce nastati. Pored šećera, jednako važne su organske i anorganske tvari koje voću, a kasnije i rakijama daju specifičan miris i okus. Vrijeme berbe je karakteristično za svaku sortu voća, ali zajedničko je da se berba obavlja kada su plodovi potpuno zreli.

Nakon završene fermentacije, kada je sav šećer pretvoren u alkohol, pristupa se procesu destilacije. Jako je bitno da se destilacija izvrši u pravo vrijeme, jer ukoliko sav šećer nije prevreo dobit ce se manje rakije, a ako se s destilacijom zakasni, može doći do kvarenja komine. Cilj destilacije je odvajanje hlapivih komponenata od sirovine koja se destilira i putem isparavanja i kondenzacije njihovo prevodenje u tekućinu, tj. rakiju. Alkoholno-vodenu paru koja nastaje zagrijavanjem, prate i ostali hlapljivi spojevi iz sirovine koja je značajna za formiranje arome destilata, jer ukoliko bi smjesa bila sastavljena samo od vode i etanola destilat bi bio neutralnog okusa i mirisa. Zato je bitno na pravilan način izvesti proces destilacije kako bi se spojevi koji daju specifičnu aromu i kvalitetna svojstva što više našla u dobivenoj rakiji, a ona štetna uklonila ili smanjila na najmanju moguću mjeru.

Poslije destilacije rakija ide na odležavanje-sazrijevanje. Proces odležavanja traje minimalno 12 mjeseci, i ima za cilj dobivanje jedinstvene arome voćne rakije koja ima željeni postotak alkohola. Proces sazrijevanja vrši se u nehrdajućim inox tankovima ili drvenim hrastovim bačvama.